KONSTELACE

„Lidé byli umístěni na tento svět, aby získávali znalosti o sobě a o svých bratrech a sestrách. My jsme tito lidé. My jsme Padlá Hvězda. Naše lidské zákony se mění zároveň s tím, jak je chápeme. Jenom zákony dané Duchem zůstávají stále stejné.“

Bílý Vlk, Vraní Indiáni

Konstelace jsou úžasnou sebepoznávací i psychoterapeutickou metodou, kterou rozvinul známý německý psychoterapeut Bert Hellinger. V konstelacích můžeme bezprostředně prožít zkušenost vesmírného řádu; to, že nic se neděje náhodou, že všechno souvisí se vším, že jsme všichni navzájem propojeni, a že naše vzájemné vztahy podléhají vyšším zákonům, z nichž tím nejvyšším a vše integrujícím, je zákon Lásky, z něhož všechny ostatní jsou odvozeny.

Konstelace nás toho mohou o životě hodně naučit, učí nás pokoře a úctě k životu, empatii a smíření, přijímání věcí takových, jaké jsou.

Podle oblasti uplatnění hovoříme o konstelacích rodinných, firemních a jakýchkoliv jiných. Lze je uplatnit prakticky na jakékoliv vztahy s lidmi, předměty, hodnotami a podobně.

Rodinné konstelace a pohyby duše

Rodinné konstelace je technika, která nám umožňuje pravdivě nahlédnout do nitra vztahů. Vidět je tak, jak opravdu jsou, nikoliv tak, jak bychom si je přáli mít nebo jak se domníváme, že jsou. A také se podívat jaké vlivy a jakým způsobem v našich vztazích působí.

Nesmírným přínosem této techniky je to, že nám umožňuje bezprostředně poznat jisté zákonitosti, které v rodinných systémech působí, nahlédnout, takříkajíc, pod povrch věcí.

V tomto procesu dochází k uvolnění skrytých bloků, které brání volnému proudění lásky v rodinném systému až několik generací zpět. To nás osvobozuje od nevědomého opakování osudu našich předků a umožňuje nám žít svůj vlastní život. A nejen nám. Tím, že se od této zátěže osvobodíme, otevíráme bránu svobodného žití i budoucím generacím.

Jako pohyby duše jsou označovány impulzy, které přesahují spojení s naším rodem a vedou nás k vnímání širších souvislostí. Pohyby duše se ve větší či menší míře projevují v každé konstelaci.