HISTORIE REIKI

Vzhledem k tomu, že do učení reiki byla v průběhu jeho šíření na Západě infiltrována spousta dogmat a nesmyslů, což se týká i jeho historie, přeložil jsem základní informace, které na toto téma uvádí japonský učitel reiki pan Hyakuten Inamoto, který je čtvrtým v linii Mikao Usuiho a zakladatelem tradičního směru reiki Komyo reiki Kai:

Reiki je japonský výraz.

„Rei“ znamená něco tajuplného, zázračného a posvátného.

„Ki“ znamená atmosféru nebo něco, co je neviditelné, a rovněž energii vesmíru.

Spojení těchto dvou slov lze definovat jako "zázračná a posvátná energie vesmíru, která prostupuje celým vesmírem a podmiňuje jeho existenci".

Mikao Usui označoval výrazem reiki vesmírnou energii.

Tato vesmírná energie byla od pradávna nazývána lidmi v různých zemích různými názvy. V Číně jí říkají „Či“, v Japonsku „Ki“, v Indii „prána“, na Havaji „Mana“ atd. Je to energie, která je pro všechny bytosti nezbytná k tomu, aby mohly žít zdravě a být šťastné.

(Poznámka:
My to vnímáme tak, že nelze položit rovnítko například mezi reiki a pránu. Na těchto stránkách však není prostor pro bližší objasnění - Mirek).


Co je to Reiki Ryoho (léčebné umění pomocí reiki)?

Reiki Ryoho je umění léčení rukama ke zlepšení stavu mysli a těla channelováním nevyčerpatelné a bezbřehé energie vesmíru. Do reiki Ryoho může být zasvěcen kdokoli za pomoci rituálu nazývaného „Reiju“ neboli zasvěcení a stát se praktikem reiki, pro léčení sebe i druhých.

Reiki Ryoho (léčebné umění pomocí reiki) a jeho zakladatel

Zakladatelem Reiki Ryoho byl Mikao Usui (1865-1926). Říká se o něm, že dosáhl duchovního osvícení a zároveň, jako dar z nebes, schopnost léčit. Událo se to v roce 1922 ve věku 57 let, když se postil a meditoval na hoře Kurama v Kjótu, starověkém hlavním městě Japonska.

Léčebné umění reiki spočívá v channelování vesmírné energie a v používání léčebného umění, které Mikao Usui, získal vnuknutím či vhledem. Nebylo výsledkem jeho zkoumání, objevení nebo znovuobjevení.

V Západních zemích se nesprávně říká, že metoda nebo postup při léčení s pomocí reiki byla znovuobjevena při zkoumání buddhistických textů.

Mikao Usui si pomyslel, že by se o tento úžasný dar léčebných schopností měl podělit s ostatními, neponechat si ho jen pro sebe, případně pro svoji rodinu. V roce 1922 proto otevřel v Tokiu Usui Reiki Ryoho Gakkai, což lze přeložit jako Společnost pro léčení pomocí Usuiho Reiki.

Na Západě se říká, že Usui Sensei byl křesťanským knězem a prezidentem křesťanské Doshisha University v Kjótu. Toto je naprosto nesmyslné tvrzení. Od počátku až do konce byl laickým buddhistou.

Cesta reiki do zahraničí

Chujiro Hayashi (1879 - 1940), kapitán tehdejšího císařského japonského námořnictva, byl zasvěcen do učitelského stupně reiki v roce 1925 poté, co odešel na penzi. V Tokiu si otevřel kliniku.

Další známou postavou v historii reiki je Hawayo Takatová (1900 - 1980), žena japonsko- amerického původu, narozená na Havaji. Lékaři jí diagnostikovali vážné onemocnění žlučníku. Odjela do Japonska a tam se podrobila léčení pomocí reiki u Chujira Hayashiho. Během čtyř měsíců se úplně uzdravila. Potom u Hayashiho asi rok reiki studovala.

Chujiro Hayashi navštívil Takatovou na Havaji v roce 1938 a zasvětil ji na učitele reiki.

Paní Takatová si na Havaji založila kliniku, kde léčila pomocí reiki. Ve svém pozdějším životě zasvětila celkem 22 učitelů reiki - Sensei (na Západě takzvaných mistrů reiki).

Díky tomu se Reiki Ryoho rozšířilo na Západě.

Návrat reiki do Japonska

V roce 1984 se Reiki Ryoho vrátilo do Japonska. V dnešní době je v Japonsku propagováno množství forem Západního Reiki Ryoho a stávají se populárními. Zároveň tam existuje i tradiční reiki, jako například Usui Reiki Ryoho, tak, jak bylo praktikováno v Usui Ryoho Gakkai.

Poznámka:

Jestliže někteří naši žáci uvádějí o reiki jiné informace, což se děje, tak je to jen jejich vlastní kreativita. Nemůžeme samozřejmě nikomu nařizovat, čemu má věřit (Mirek).

Nemůžeme zaručit ani to, že výše uvedené informace jsou ve všem pravdivé. Jsou to však slova člověka, který je v linii mistrů dosti blízko zdroje (Mikao Usuimu), takže předpokládáme, že budou pravdivější než většina toho, co se dočteme jinde.

Provedeme vlastní výzkum a informace případně zkorigujeme.