I-ŤING O LÁSCE

Ačkoliv 64 hexagramů I-ťingu v sobě zahrnuje veškerou lidskou zkušenost, slovní formulace a duch výkladu této zkušenosti odpovídají době, v níž vznikaly.

Podle Sama Reiflera, autora knihy I Ching, Nová interpretace pro moderní dobu, současně používaná tradiční verze I-ťingu byla výrazně ovlivněna mandarínskými panovníky a poměry u jejich dvorů. Jejich způsob myšlení, hodnoty a vůbec pohled na život, se samozřejmě velice lišily od mentality moderního člověka na Západě. Jako příklad uvádí: „Měl by být hostem u dvora.“ Nebo: „Prosaďte právo silou zbraní.“

Sam Reifler říká: „Co mají tyto instrukce společného s mírumilovným kuřákem marihuany ve vermontských lesích, zamilovanou studentkou z Benningtonu nebo s drobným podnikatelem, chyceným v chapadlech špinavé politiky? Nic. Jsou to doporučení udělená mandarínskému dvořanovi. Poskytují radu ve škále lidského prožívání, která, ač dává smysl svému určenému příjemci, je zcela nejasná a znepokojující pro moderního člověka.

Když jsem I-ťing interpretoval nově, nezměnil jsem význam hexagramů, ale změnil jsem jazyk, které je vysvětlují, tak, aby promlouvaly k vám i ke mně, slovy, kterým všichni rozumíme, v kontextu reality (tak říkajíc) naší současné situace v dějinách.„

Sam Reifler, I CHING, A New Interpretation for Modern Times, Bantam Books, Inc., New York, 1974

Během mého pobytu v Jihoafrické republice jsem I-ťing studoval u mého duchovního učitele, pana Ivana Kaplana, který se poradenstvím s pomocí I-ťingu zabývá profesionálně již mnoho let. Jedna z knih, kterou používal, byla I Ching on Love, kterou napsal Angličan Guy Damian-Knight. Považuji ji za velice krásnou a výstižnou interpretaci I-ťingu v tématu lásky i mezilidských vztahů vůbec. Můj učitel mi říkal, že tu knihu si kdysi s sebou přinesl na konzultaci jeden z jeho klientů a chtěl výklad podle ní. A mému učiteli se natolik zalíbila, že ji od té doby začal při výkladu pro své klienty běžně používat.

Mně se jeden výtisk podařilo sehnat jen díky známému, který obchodoval s knihami, neboť již byla léta mimo tisk. Krátce po návratu do ČR jsem ji doporučil nakladateli Volvox Globator. V roce 2006 byla zakoupena práva a mohl jsem překládat.

Kdybych měl tuto práci dělat znovu, asi bych tam již nedával svůj dlouhý doslov (který měl být původně předmluvou). Je asi zbytečně podrobný a pro někoho pravděpodobně nesrozumitelný. Věřím ale, že je v něm dosti zajímavých i užitečných informací, které jeho existenci, přese všechno, ospravedlňují.

I-ťing o lásce považuji za krásný přínos do české duchovní literatury.