MEDITACE

Předháníme se
kdo toho víc sní a vypije
zatímco naše hladová duše
sotva slyšitelně prosí
vyprahlými rty
o jediný doušek rozpomnění

Michal Čagánek, První úsměv

Slovo meditace znamená pro každého z nás něco jiného. Existuje spousta různých učení a i v rámci jednotlivých učení, například buddhismu, se různí názory na to, jakým způsobem by se měla správně praktikovat.

Ve své vlastní praxi vycházím především z bohatých, více než 40 letých, zkušeností mého duchovního učitele, který v průběhu let praktikoval s mnoha učiteli z různých tradic, a to nejlepší, co se od nich naučil, obohacené o své vlastní zkušenosti, předává dál svým žákům. Já jdu rovněž touto cestou.

Svým žákům se snažím předávat to nejlepší, co jsem se sám za ta léta naučil a co mně osobně se nejlépe osvědčilo.

Ústředním tématem mého přístupu k meditaci je vesmírná energie Lásky, jako ústřední téma celého Stvoření, tak jak já osobně ho vnímám a chápu. Od toho se odvíjí vše ostatní.

Moje cesta:

V roce 1998 jsem prošel skupinovým ročním výcvikem u mého duchovního učitele, kde mi byly předány veškeré znalosti potřebné k výuce meditace. Výcvik zahrnoval teoretické i praktické zkoušky, byla testována jak naše schopnost správně a účinně zasvěcovat do meditačních technik, tak i potřebné teoretické vědomosti. Kromě toho jsem v průběhu více než čtyř let opakovaně prošel všemi jeho kurzy. Pravidelně jsem se též účastnil cvičení jógy pod jeho vedením, jehož součástí bylo studium Bhagavad Gíty a aforismů slavné autority na předmět lidské mysli, indického učence Patandžaliho, spojené s diskusí. Mnoho užitečných vědomostí jsem získal na soukromých konzultacích.

Účastnil jsem se rovněž pravidelných meditací a diskusí ve středisku théravádového buddhismu Lam Rim v Johannesburgu.

V roce 1999 jsem začal vyučovat meditaci v Johannesburgu.

Po návratu do ČR jsem začal vést meditační kurzy tady a zúčastnil jsem se také meditačních retreatů se známými učiteli z různých tradic buddhismu.

Kurz, který nabízím, je velice léčivě orientovaný. Je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro lidi, kteří již meditují, ale chtěli by se naučit něco nového nebo jen strávit několik dní ve společnosti podobně laděných lidí.

V závěru kurzu je možnost zasvěcení do I. stupně Usui Shiki Ryoho nebo Seichim reiki, systémů, které silně rezonují s energiemi, s nimiž pracujeme na kurzu, a které umožňují pochopení podstaty reiki, pokud se jim otevřeme.