Channeling

Náš drahý mistr paramahansa Jógananda říká:

„Všechny otázky, které jsem kdy měl, mi byly zodpovězeny; dostávám odpovědi přímo od Boha… Začněte zevnitř, nikoliv zvenčí. Tímto způsobem může kdokoliv během krátké doby nabýt mnohaletých zkušeností. Nemusíte si přečíst všechny knihy v knihovně. Nemusíte se naučit všemu ve školách a od učitelů. Poezie, hudba, veškeré poznání přichází bez omezení z vnitřního zdroje, z duše. Jak jinak chcete nalézt odpovědi na všechna tajemství vašeho těla a na tajemství nekonečnosti Božské moudrosti během jediného krátkého života, jestliže se nenapojíte na ten vnitřní zdroj, jenž je vševědoucí?“

Při naší práci jsme v neustálém kontaktu se Zdrojem i s Kristovým vědomím a jsme schopni nabídnout zprostředkování odpovědí prakticky na jakékoliv smysluplné otázky klienta.

K této práci je možné si s námi domluvit osobní schůzku, anebo lze odpovědi poskytnout písemnou formou.