MŮJ UČITEL

Moje dlouholeté hledání odpovědí na otázky o životě mě zavedlo až za oceán, do Jihoafrické republiky. Tam jsem se setkal s duchovním učitelem, který měl na můj další vývoj největší vliv, panem Ivanem Kaplanem. Dědeček pana Kaplana pocházel z Litvy, on sám se narodil již v Jižní Africe.

Vyrůstal v neortodoxní židovské rodině, jeho rodiče se hluboce zajímali o život, o jeho smysl a podstatu a aktivně se zapojili do práce různých skupin, které se těmito otázkami také zabývali. Po maturitě studoval dva roky na lékařské fakultě University of Witwatersrand, potom přešel na studium přírodních věd. Až do svých asi padesáti let pracoval jako učitel a zástupce ředitele na školách, po práci pořádal kurzy meditace, učil jógu, prováděl terapie... To, co učil, sám také svědomitě praktikoval a i jinak se v těchto oborech dále vzdělával. Nakonec se této práci rozhodl věnovat veškerý svůj čas.

Vzhledem k tomu, že Jihoafrická republika je kosmopolitní země, s velice početnou indickou komunitou Mahátma Gándhí (například) tam strávil 22 let, zastupujíc jako advokát práva indické menšiny, žila tam i řada vynikajících indických duchovních učitelů. Bylo tedy možné studovat autentickou jógu bez toho, že by člověk musel vycestovat do Indie. K nejvýznačnějším z nich patřil nejmenovaný seberealizovaný světec, který žil nedaleko Durbanu, dále svámí Shivananda Navalar z Durbanu a Guru Raj z Kapského města.

Významným učitelem pana Kaplana byl také Jihoafričan Mani Finger, který studoval jógu v Indii a za svého pobytu ve Spojených státech se setkal s velikým duchovním mistrem paramahansou Jóganandou, stal se jeho žákem a po návratu do Johannesburgu učil dlouhá léta jógu a meditaci, než se vrátil zpět do Spojených států. Od paramahansy Jóganandy obdržel též zasvěcení do posvátné meditační techniky krija jógy, o níž se Jógananda s takovou úctou zmiňuje na stránkách své nejznámější knihy Životopis jogína. Pan Kaplan obdržel zasvěcení do krija jógy od něj.

A především, díky svojí vysoce rozvinuté vnímavosti, mohl pan Kaplan přijímat učení přímo od mistrů, především od samotného paramahansy Jóganandy i mahavatára Bábadžího.

Tento portrét paramahansy Jóganandy nakreslila Terezka Reichová.

Pokud jde o buddhismus, dovolenou někdy trávil v klášterech v jihovýchodní Asii a v roce 1980 založil Louis van Loon se svojí tehdejší ženou Molly buddhistické meditační centrum v Ixopu, v provincii Kwa-Zulu Natal. To se stalo významným centrem šíření Buddhova učení, kam jsou již 29 let pravidelně zváni uznávaní mistři buddhistické meditace ze Západu i z Asie.

Veliký význam v duchovní praxi pana Kaplana má mystická kabala. Po řadu let věnoval nemalé úsilí tomu, aby poodhalil skryté poselství Bible jejím dekódováním, dle pravidel, jež prozrazuje Talmud.

Díky neuvěřitelné šíři svého rozhledu a hloubce poznání se pan Kaplan řadí k těm nejlepším žijícím duchovním učitelům. Jako nesmírně cenný vnímám, mimo jiné, jeho přínos k náboženské toleranci, neboť jako málokdo na světě je schopen dokázat společnou podstatu všech hlavních náboženství a odhalit naprostou nesmyslnost církevních dogmat. Setkání s mým učitelem bylo velikým požehnáním a jedním z nejdůležitějších mezníků v mém životě.