Trocha poetiky (nejen) pro skeptiky

Toto je náš oblíbený příběh.


Francis Pharcellus Church (1839 - 1906)

Existuje Santa Claus?

Je nám potěšením ihned, a tudíž přednostně, odpovědět na níže uvedený dopis a zároveň vyjádřit hlubokou vděčnost za to, že jeho věrná autorka patří k přátelům THE SUN.

„Vážený vydavateli: Je mi 8 let. Někteří moji malí kamarádi říkají, že Santa Claus neexistuje. Tatínek říká: ‚Jestli to uvidíš napsané v THE SUN, tak je to pravda.‘ „Prosím, povězte mi pravdu; existuje Santa Claus?“

VIRGINIA O'HANLON.
115 WEST NINETY-FIFTH STREET.

Viržínie, Tvoji malí kamarádi se mýlí. Jsou ovlivněni nedůvěrou doby, která je skeptická. Nevěří ničemu, co nevidí na vlastní oči. Myslí si, že na světě nemůže existovat nic jiného, než to, co jsou schopni pochopit svým maličkým rozumem. Mysl každého člověka, Viržínie, ať dospělého nebo dítěte, je nepatrná. Jeho intelekt se v tom nesmírném vesmíru ztrácí jako hmyz, je jako mraveneček v porovnání s nedozírným světem, který ho obklopuje, v porovnání s inteligencí schopnou postihnout celou pravdu a veškeré poznání.

Ano, Viržínie, Santa Claus existuje. Existuje právě tak jistě jako existuje láska a velkorysost a obětavost a ty víš, že tyto se vyskytují v hojné míře, a že dávají Tvému životu tu největší krásu a radost. Jak bezútěšný by byl svět, kdyby v něm nebylo Santa Clause! Byl by tak bezútěšný, jako kdyby v něm nebyly žádné malé VIRŽÍNIE. Neexistovala by dětská víra, nebylo by poezie, ani romantiky, aby činily tuto existenci snesitelnou. Neměli bychom na tomto světě žádné potěšení, krom toho, jež nám poskytují naše smysly a zrak. To věčné světlo, jímž dětství naplňuje svět, by vyhaslo.

Nevěřit na Santa Clause! To je stejné, jako kdyby člověk nevěřil na víly! Mohla bys přesvědčit svého tatínka, aby najal muže, kteří by na Štědrý večer hlídkovali u všech komínů, aby Santa Clause zastihli. Ale i kdyby Santa Clause nespatřili, jak slétá dolů, co by to prokázalo? Nikdo nedokáže Santa Clause spatřit. Ty nejopravdovější věci na světě jsou ty, které ani dospělí, ani děti nevidí. Viděla jsi někdy víly, jak tančí v trávě? Samozřejmě, že ne, to ale není důkaz, že tam nejsou. Nikdo si nedokáže vymyslet, ani představit všechny ty divy, jež jsou ve světě neviděné a neviditelné.

Můžeš rozbít dětské chrastítko a podívat se, co v něm vydává ten zvuk, ten neviditelný svět však skrývá opona, kterou není s to roztrhnout ani ten nejsilnější muž. Ba dokonce ani spojené síly všech nejsilnějších mužů, kteří kdy na Zemi žili. Pouze víra, fantazie, poezie, láska a romantika dokáží tuto oponu rozhrnout a odkrýt a zobrazit tu nadpozemskou krásu a velkolepost, která je za ní ukrytá. Je to všechno pravda? Ach, Viržínie, v celém tomto světě neexistuje nic jiného, co by bylo skutečné a nepomíjivé.

Ne, díky Bohu, Santa Claus žije! Žije a žije navěky. I za tisíc let, Viržínie, ne, kdepak, za desetkrát deset tisíc let bude i nadále naplňovat dětská srdce radostí.