AUTOMATICKÁ KRESBA

Automatická kresba se u nás dostala do širšího povědomí zejména díky knize již zesnulého brněnského léčitele Karla Kožíška, nazvané Kniha, která léčí. V této knize autor uvádí řadu případů diagnostiky fyzických potíží právě pomocí automatické kresby.

Z hlediska terapie se jedná o velice užitečnou a přesnou metodu zjišťování skutečného stavu a pravých příčin věcí, ať už se jedná o oblast fyzickou, duševní, anebo o vztahy. Vnímavému člověku se přitom odkryjí důležité informace, potřebné k tomu, aby se s danou situací mohlo začít co nejúčinněji pracovat.

Další oblastí, kde ji lze v této oblasti využít, jsou harmonizující nebo ochranné energetické obrázky. Kromě toho, kreslení samo o sobě může být velice účinnou terapií (arteterapie).