PRŮVODCE REIKI

Tuto knihu jsem přeložil, v časové tísni těsně před jejím odevzdáním mi však bohužel unikly dvě chyby, k nimž došlo v sazbě. Obě chyby se vyskytují ve schématech kabalistického Stromu života:

Na straně 163 místo Pluta patří Neptun.
Na straně 164 astrální svět je svět Netzachu - planeta Venuše (tedy vpravo).

Za tyto chyby se všem čtenářům hluboce omlouvám. Musím říct, že když jsem na ně přišel, tak mi docela pokazily radost z konečného výsledku mého úsilí a mravenčí práce, které jsem této knize věnoval.

Celkově však tuto knihu i s odstupem času považuji za velice přínosnou pro každého, kdo s reiki pracuje nebo se o ně zajímá, i když k některým věcem lze samozřejmě mít velké výhrady.

Konkrétně se to týká historie reiki tak, jak je v této knize prezentována.

Ještě závažnější věcí je otázka takzvané moderní formy mistrovského symbolu. S tím, jak se člověk vyvíjí a poznává, tak některé věci samozřejmě přehodnocuje. Dnes mám již důvod používat vždy i tradiční verzi tohoto symbolu.

Neznamená to, že jeho „moderní“ podoba nemá své opodstatnění, jak tvrdí někteří učitelé reiki, tradiční symbol ale plně nahradit nemůže. Lidem od určité úrovně duchovního probuzení však může plně otevřít cestu k tomu, co vyjadřuje Dai-ko-myo tradiční.

Za toto poznání vděčím zejména Lence. Jsem jejím učitelem. A ona mým.

Mirek