Každý život, který se odchýlí od zákona lásky, je stíhán bolestí.

Otokar BřezinaVesmírem prostupuje řád. Řád Lásky. Celý náš život je tomuto řádu podřízen, veškerá naše lidská zkušenost. Vše, co jsme kdy prožili, prožíváme a ještě prožijeme, je příležitostí a pobídkou k tomu, abychom tento řád pocítili, pochopili a naplnili.

Miroslav Kokinda