PARTNERSKÉ PORADENSTVÍ

Každý vztah poskytuje příležitost k učení, zejména takový, v němž si lidé slíbí věrnost, loajalitu a sdílení povinností. Tazatel v tomto případě zvažuje možnost, že od této příležitosti učit se uteče. Tato příležitost je přitom v tomto okamžiku nesmírně důležitá, jak pro něj samotného, tak i pro toho druhého.

Tím, že tuto příležitost promarní, se neosvobodí od toho, co mu v tomto vztahu i v životě činí problémy. Chyby, jichž se dopustil v tomto vztahu, se budou opakovat i v každém jeho dalším vztahu a působit mu tytéž problémy. To se bude opakovat do té doby, než se konečně rozhodne od svojí nevědomosti osvobodit.

Nyní je ta nejvhodnější doba na to, aby si tyto záležitosti rozřešil ve svém současném vztahu.

Guy Damian-Knight, I-ťing o lásce, pozn. překl. str. 312, Volvox Globator, 2006

„Slavný americký jasnovidec Edgar Cayce, jehož práce byla zdokumentována v takovém rozsahu, jako práce patrně žádného jiného jasnovidce v dějinách, po dobu 43 let poskytoval intuitivní konzultace, kterým říkal „čtení“, lidem různé víry i postavení ve společnosti. Ve stovkách, ne-li tisícovkách případů, Cayce dále zkoumal, jak osobní vztahy souvisejí s duchovním rozvojem duše. To, že sami sebe poznáváme nejčastěji prostřednictvím vztahů s druhými lidmi, je vlastně jedním ze základních východisek Caceyových "čtení". Ať už je to učením se o lásce v blízkosti někoho, kdo je nám drahý nebo učením se trpělivosti v životě plném těžkostí, je to v kontaktu s druhými, kdy si uvědomujeme naše slabiny i naše silné stránky. Je to prostřednictvím našich osobních kontaktů, kdy si uvědomujeme, na čem potřebujeme pracovat, jakož i zdroje, které k tomu máme k dispozici. Cayce také věřil, že díky vztahům si začínáme stále více a více uvědomovat naši skutečnou podstatu a naše spojení s Bohem.

Co je na Caceyho informacích v tomto tématu snad nejojedinělejší, je to, že poskytují rovněž pečlivou analýzu stovek vztahů, odehrávajících se v rámci reinkarnace. Po dobu více než dvaceti let, v téměř 2000 „čteních“, udělal Cacey zájemcům průzkum jejich duchovního rozvoje v časovém horizontu několika životů, i to, jakou souvislost měly vztahy z těch životů ke vztahům v životě současném...

Jeho pomoc však nespočívala v pouhém filozofickém poradenství, jeho „čtení“ obsahovala i praktické rady a doporučení, s nimiž jeho klienti mohli pracovat. Ve svém souhrnu, materiál, který Cayce shromáždil na téma vztahů, představuje jeden z nejvýznamějších zdrojů informací ohledně dynamiky všech druhů mezilidských vztahů, účelu těchto interakcí a podstaty duše...“

Vybráno z: Kevin J. Todeschi, Edgar Cayce on Soulmates, A.R.E. Press, Virginia, 1999.

V této souvislosti bychom také doporučovali přečíst si knihu: Sai Bába promlouvá o vztazích.

Poznámka: Satya Sai Bábu vnímáme jako kontroverzní postavu, nicméně materiály v této knize považujeme za velice důležité.

Při našich terapiích nabízíme možnost podívat se na kořeny tématu, kterým se klient právě zabývá, a které se často nacházejí v dřívějších inkarnacích. Díky jejich pochopení a následné schopnosti odpustit a přijmout to, co se událo, může dojít k rozpuštění všeho, co nás v tom vztahu doposud blokovalo.

Další účinnou metodou práce na partnerských vztazích jsou rodinné konstelace. Pokud je klientovi nepříjemné sdílet své soukromí s dalšími lidmi, nabízíme konstelace individuální.

Pro co nejlepší pochopení situace i na vědomé úrovni obvykle doporučujeme kombinaci duchovního léčení a rodinných konstelací.