Usuiho reiki

Tato energie byla předána v minulém století Japonci Dr. Mikao Usuimu. Jeho ruce se staly díky čistému a velice silnému spojení s energií reiki léčivými. Nejprve léčil nemocné z jejich fyzických potíží. Posléze si však uvědomil, že je potřeba současně léčit i duši.

Dr. Usui předával reiki ve stavu meditace. Meditace tam byla vždy přítomná. Tím k tomu vedl i své žáky, protože oni se takto zcela přirozeně naučili tomu, že meditace je součástí reiki. Že to nejsou dvě oddělené věci. K reiki meditace přirozeně patří. Vzhledem ke způsobu, jakým Dr Usui reiki předával, nebylo toto nutné zvlášť zdůrazňovat. Pro jeho žáky se to stalo naprosto samozřejmým. V dnešní době tomu tak bohužel již často není.

My reiki předáváme nejraději v rámci našeho kurzu meditace a léčení, kde adepti mají možnost bezprostředně prožít stav Všeobjímající Lásky, která je základem všeho léčení, a vyzkoušet si práci s léčivou energií a seznámit se s principy léčení, ještě před samotným zasvěcením. Meditace krásně připraví naše tělo i duši pro příjem reiki. Meditace je nezastupitelným nástrojem veškerého dalšího vnitřního rozvoje, který s pomocí reiki můžeme ještě podpořit.

Nabízíme ale též samostatné kurzy reiki, neboť někteří adepti reiki již meditují. A také věříme, že reiki může člověka k meditaci dovést.

Usuiho reiki je univerzální léčivá energie. My předáváme takzvané Usui Shiki Ryoho, což je směr reiki, který se v průběhu let vyvinul z původního učení Dr. Usuiho na Západě. Setkáme se i s tvrzením některých mistrů reiki, že reiki žádná energie není. Že je to stav. Stav harmonie. A proudění, které při práci s reiki vnímáme, že je pohyb prány. My to vnímáme jinak: Usuiho reiki je jedním z aspektů energie Stvoření Ain soph Aur (čti ejn sof ór), jíž se říká Nekonečné Světlo nebo také Bezbřehá Záře. Reiki nás spojuje s Ain Soph - Nekonečnem, neboli Silou Stvoření a se Zdrojem z níž tato Síla pramení. Je tedy harmonizující, nelze ale říci, že je stavem harmonie. Pomáhá nám toho stavu dosáhnout.

Pokud někdo s prací s energiemi začíná, jednoznačně se nám zdá nejvhodnější právě Usuiho reiki. V tomto systému se asi nejlépe naučíme energie vnímat, vycvičíme si naše čidla. Dokážeme pak podle pocitu v rukou, a někdy i v celém těle, určit nemocný nebo oslabený orgán, blok v čakře apod. Nejvíce se tato energie používá pro léčení sebe i ostatních.

Práce s energiemi nás zjemňuje, disharmonické prostředí v nás může začít vyvolávat neklid, začínáme mít potřebu věci urovnávat, uspořádávat, navracet je do harmonie, což okolí může vnímat až jako ,puntičkářství, pokud na to u nás nebyli zvyklí. : Nejlepší pak je zasvětit celou rodinu :

kde lze Usuiho reiki použít :

kontaktní léčení i léčení na dálku
léčení sama sebe i druhých
tvorba tzv. en. studánek
vyrovnávání čaker
odstranění bloků v čakrách
odstraňování energetické nerovnováhy v jednotlivých orgánech
pomoc při zvládání stresových situací
nabíjení předmětů
energetická úprava potravin
posílání do traumat, léčení osudových ran
posílání do minulosti i do budoucnosti
výroba a nabíjení talismanů
posílení rostlin
léčení zvířat
léčení planety Země - nejlépe ve skupině

Praktikovat Usuiho reiki mohou lidé bez ohledu na to, jaký mají světonázor. Ale reiki otevírá cestu k větší duchovnosti. Jen tak využijeme všechny možnosti které nám nabízí.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních. Seznámíte se se symboly a s jejich použitím. Naučíte se léčit sebe i druhé. Osvojíte si důležitá pravidla při používání reiki. Podělíme se s vámi o naše bohaté zkušenosti.