Regresní terapie

Regresní terapie je psychoterapeutická metoda, která nám umožňuje nesmírně efektivně zpracovat traumata z minulosti. Může se jednat o události z tohoto života, dětství, prenatálu, ale i z dřívějších inkarnací, které nás i nadále ovlivňují.

Metoda regresní terapie, kterou používáme, vychází z hlubinné abreaktivní psychoterapie pana Andreje Dragomireckého. Pan Dragomirecký je průkopníkem této metody u nás a při jejím výkladu se snaží o co nejvědečtější pojetí. Léta usiluje o její uznání jako plnohodnotné psychoterapeutické metody. Nejde o hypnózu, klient se vrací zpět do minulosti po svojí časové stopě v bdělém stavu. K vybavování si minulých traumatizujících prožitků mu napomáhá asociace.

Příklad: Máme autonehodu, která nám způsobí trauma. A i když naše fyzická zranění jsou již dávno zahojena, tak se nám i po mnoha letech může občas stát, že při jízdě autem se v nás při nějaké příležitosti takzvaně restimuluje vzpomínka na tuto dávnou událost. Znervózníme, náhle zpomalíme a podobně. A na vědomé úrovni si to třeba již ani nespojujeme s tou nehodou, takže naše reakce se mohou zdát na první pohled nevysvětlitelné.

Takto v podstatě fungují všechny fóbie. Panický strach z pavouků, hadů, výšek, uzavřených prostor, bouřky a tak dále. Ale zatímco běžnými psychoterapeutickými metodami může léčba trvat mnoho měsíců i let a navíc s nejistým výsledkem, pomocí regresní terapie lze tyto problémy vyléčit často i v průběhu jediného sezení. Důvod je zřejmý: Pracuje se tu s kořenem problému, nikoliv s jeho příznaky. A ten kořen ještě k tomu často bývá v dávné minulosti, kam klasická psychoterapie ani nedohlédne.