POČETÍ

Problémy s početím mohou být samozřejmě způsobeny fyzickými poruchami a dalšími vlivy: nezdravou stravou a životosprávou vůbec a celkově biologickými změnami, ke kterým v důsledku těchto i jiných vlivů v člověku dochází.

Přesto však, mnohé z nich mají svůj původ v psychice, v dávno zapomenutých přesvědčeních, traumatech nebo postulátech. Tyto je možné odkrýt a zpracovat, „vyčistit“.

Nabízíme pomoc i v této oblasti. Samozřejmě, nelze nikdy s jistotou tvrdit, že k otěhotnění došlo díky terapii. Otěhotní-li však žena krátce poté, co terapii s partnerem podstoupili, lze předpokládat, že terapie byla úspěšná.