I-ŤING

Je více než jen metoda divinace. Je to učení, které v sobě zahrnuje veškerou lidskou zkušenost. Uvádí se, že stojí v základech pozdějších učení konfucianismu a taoismu.

Jeho počátky jsou nejasné, na základě nejstarších dochovaných záznamů se však předpokládá, že se ve starověké Číně začalo rozvíjet již před téměř 5000 lety. Podle tradice to byl císař Fu Hsi, který žil v letech 2852 - 2737 př.n.l., který vytvořil osm hexagramů, z nichž později vznikly hexagramy I-ťingu.

K dalšímu rozvoji I-ťingu pak přispěl zejména zakladatel dynastie Chou a veliký učenec Wen Wang (1150 - 249 př.n.l.). Jemu je připisováno zavedení 64 hexagramů, jejich názvy i obsah. Název I-ťing vznikl údajně také za jeho vlády.

Wangův syn, který se jmenoval Tan, pak údajně vytvořil text k jednotlivým čarám každého z hexagramů.

Dalším čínským panovníkem, který významnou měrou zasáhl do dnešní podoby I-ťingu, byl císař Konfucius. Říká se o něm, že ve věku 50 let prohlásil: „Kdyby mi nebesa poskytla ještě dalších 50 let života, strávil bych je studiem I-ťingu, a potom bych se snad už měl na pozoru před problémy.“

I-ťing, neboli Kniha proměn se v praxi používá pro poradenství. Říká se, že nikdo nedokáže pochopit I-ťing v jeho úplnosti. Je to proto, že rozsah a působnost jeho moudrosti v sobě zahrnují podstatu jakéhokoliv možného lidského prožitku.. Je jedinečné ve své relevanci pro každou společnost po celé věky.